Hotline
(+84) 09322 83739

Warehousing & Factory floor

Manufacturing plants

Distribution centres

High traffic flooring

Commercial and retail floors

Interior or exterior

Euco Diamond Hard, What is?

Euco Diamond Hard From RPM International Inc.

Euco Diamond Hard Review

EUCO DIAMOND HARD is a unique blend of silicate and siliconate polymers that penetrate concrete surfaces and chemically react to provide an increase in surface density, durability, and abrasion resistance.Concrete treated with EUCO DIAMOND HARD is dust-proofed, resists tire marks, and is easier to maintain. Over time, EUCO DIAMOND HARD provides an attractive, slip resistant sheen to concrete that never peels, fades, or wears away.

The silicate compounds present in reactive sealers chemically react with soft calcium hydroxide (also known as portlandite) in the surface to produce a much harder calcium silicate hydrate (CSH) – the primary strength-providing portion of concrete paste. The siliconate also reacts with the concrete to form a hydrophobic polymer within the pores and on the concrete surface resulting in a strong, liquid repellent surface.

8 LÝ DO TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG EUCO DIAMOND HARD

Bạn muốn sàn bê tông của bạn bền lâu hơn. Euco Diamond Hard thẩm thấu sâu vào bên trong và trở thành 1 phần của bê tông. Làm đặc kín sàn bê tông, kháng trầy xước tuyệt vời và liên kết làm kín những lỗ hổng không khí còn lại trong bê tông, chống ra […]

Read More

9 điều nên biết về sàn sử dụng Euco Diamond Hard

9 điều nên biết về sàn sử dụng Euco Diamond Hard Euco Diamond Hard là 1 phương pháp thẩm thấu mà nó bắt đầu khi được được thi công để phát triển độ cứng tối đa trong suốt năm đầu tiên. Để đạt được tính năng tốt nhất của EUCO DIAMOND HARD, nên rửa sàn […]

Read More

Lợi ích, Kinh tế Euco Diamond Hard mang lại

Lợi ích, Kinh tế Euco Diamond Hard mang lại Nhanh đưa vào sử dụng Euco Diamond Hard để thi công trên bề mặt bê tông sạch. Quá trình thi công nhanh và dễ – khu vực sàn sau khi thi công trong 4 giờ có thể lưu thông nhẹ và có thể dưa vào sử […]

Read More

Home