Hotline
(+84) 09322 83739

Cơ Chế Hoạt Động

Cơ Chế Hoạt Động của Hợp chất liquid hardener Silicate và Siliconate

Hợp chất liquid hardener Silicate và Siliconate trong Euco Diamond Hard có từng vai trò độc đáo trong việc tăng độ cứng cho bê tông. Silicate trong Euco Diamond Hard phản ứng với calcium hydroxide (còn được gọi là portlandite) có trên bề mặt tạo ra chất calcium silicate hydrate (CSH) – thành phần chủ yếu tạo độ cứng có trong bê tông dạng hồ. Portlandite là khoáng chất mềm, xốp bị cabon hóa và tác động vật lý, vì vậy hợp chất CSH được thay thế chính là ưu điểm chính của Euco Diamond Hard. Siliconate còn lại trong Euco Diamond Hard cũng đã phản ứng với bê tông để hình thàn chất hydrophobic polymer trong lòng và trên bề mặt bê tông. Kết quả là sàn bê tông rất dày đặt và chống thẩm thấu nước, tạo sự cứng chắc và bảo vệ sàn bê tông trong thời gian dài.

“Bão dưỡng” Lưu ý trong bảo dưỡng bê tông mới

Chất tăng cứng không có hiệu quả trong việc bảo dưỡng sàn bê tông mới. Kết quả một kiểm tra trong phòng thí nghiệm độc lập chứng minh ra rằng bêtông mới “được bảo dưỡng” với chất tăng cứng trong 3 ngày đầu vẫn mất nhiều độ ẩm như bê tông chưa được xử lý với chất tăng cứng, Điều này có nghĩa là sử dụng chất làm cứng hóa học lỏng trên bê tông tươi cho mục đích bảo dưỡng có thể tạo ra một tấm bê tông có độ bền thấp và chất lượng bề mặt kém. Bảo dưỡng bêtông đúng cách với hợp chất bảo dưỡng tạo màng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM C 309 hoặc ASTM C 1315 sẽ ngăn ngừa những vấn đề nêu trên và đảm bảo sàn bê tông mới đạt được độ bền và tính chắc chắn đúng nghĩa và yêu cầu của thiết kế.